Etter en kort og intensiv kampanje på Twitter, i regi av Forskerforbundet, NSU og StL, måtte Arbeiderpartiet legge til høyere utdanning og forskning i sin valgkampanje «Hva er viktig for deg». Nå kan du gå inn på temaet «Skole, høyere utdanning og forskning» og fortelle AP hva som er viktig for deg. De har lovet å lese alle innspillene som kommer inn, men jeg håper at de i tillegg til å lese plakatene også benytter sjansen til å snakke om høyere utdanning og forskning i valgkampen, og at de andre partiene gjør det samme.

Høyere utdanning og forskning angår ikke bare oss som er studenter og de vitenskapelig ansatte på utdanningsinstitusjonene rundt om i landet, det angår oss alle. Norge må satse på kunnskap og kompetanse for å kunne løse de mange utfordringene vi står overfor i fremtiden, og ansvaret for den satsningen ligger hos politkerne. Så hvordan ønsker våre folkevalgte å sikre god kvalitet på undervisningen, gode vilkår for forskningen og lik rett til utdanning? Forhåpentligvis får vi noen svar på det i løpet av valgkampen…

Reklame