SAS har fjernet studentrabatten på sine billetter og tilbyr nå bare ungdomsbilletter til rabatterte priser. Ungdomsbillettene har en øvre aldersgrense på 25 år, noe som medfører at omtrent halvparten av studentene i Norge kan benytte seg av ungdomsbillettene til SAS. Den andre halvparten av studentene er 26 år eller eldre, og de har nå mistet muligheten til å reise med SAS til rabatterte priser, med mindre de er tidlig ute og sikrer seg såkalte «happy»-billetter.

Personlig mener jeg at folk burde fly mindre og reise oftere med tog, men mange steder i landet har ikke studentene andre alternativer enn fly når de skal reise til og fra studiestedet sitt. Dette rammer altså dem som bor og/eller studerer i distriktene og lengst nord i landet. Studenter har generelt sett dårlig økonomi og lav kjøpekraft. Reisestipendordningen er kuttet drastisk ned og den har dessuten en øvre aldersgrense på 26 år – det samme som SAS, altså. Det virker som om det råder en oppfatning i samfunnet om at det å studere er noe du gjør når du er mellom 18 og 24 år, men det stemmer dårlig med det totale bildet av studentpopulasjonen. Studenter er ikke en homogen masse bestående utelukkende av unge som nettopp er ferdig med videregående, og rabattordninger for studenter bør derfor baseres på studentstatus, ikke på fødselsår. En student er en student, uansett alder!

Reklame