I dag strømmer tusenvis av nye studenter til universitetene og høgskolene rundt om i landet. Mange flytter hjemmefra for første gang, og det kan være tøft nok i seg selv. Spesielt tøft er det hvis du ikke har et sted å bo når du kommer og må bruke de første ukene etter studiestart på å lete etter hybel. Mange samskipnader tilbyr nødløsninger for studenter som trenger tak over hodet og en madrass å sove på mens de leter etter bolig, så ingen trenger å bo på gata. Men det er kjipt å måtte bruke studiestarten til å gå på boligjakt, fremfor å bli kjent med de du skal studere med, med studiestedet og med det faget du skal studere.

Rekordmange studenter ønsker å bo hos samskipnadene, per 31. juli sto over 14.000 studenter i studentboligkø. Lange boligkøer før studiestart er imidlertid ikke noe nytt fenomen, og studentorganisasjonene har jobbet i mange år for å sette fokus på viktigheten av å bygge flere studentboliger.

Studentene i Trondheim aksjonerer for flere studentboliger høsten 2008

Studentene i Trondheim aksjonerer for flere studentboliger høsten 2008

I forkant av regjeringens statsbudsjettkonferanse i fjor, aksjonerte studenter over hele landet for flere studentboliger. Alt fokuset på studentboligmangelen ga uttelling, for regjeringen bevilget midler til bygging av 1000 nye studentboliger i statsbudsjettet for 2009, og de ga tilskudd til ytterligere 300 studentboliger i tiltakspakken mot finanskrisen. Det er en god start på en satsning som må følges opp i årene fremover.

Studentboliger er et av de viktigste virkemidlene vi har for å sikre lik rett til utdanning, fordi det sikrer studentene et rimelig sted å bo. Hvis vi får opp dekningsgraden til minst 20% vil det også bidra til å dempe prisene på det private boligmarkedet, slik at det kommer alle studenter til gode. NSUs og StLs studentboligundersøkelse viser imidlertid at det er langt igjen før vi når det målet. Derfor er det så viktig at politikerne fortsetter å prioritere studentboliger, også etter Stortingsvalget.

Reklame