NSU og StL har lansert en kampanje for å få opp valgdeltakelsen blant unge og studenter. Valgdeltakelsen er lavere blant de unge enn blant de eldre velgerne, og det er utrolig synd. Hvis politikerne skal bry seg om de sakene som opptar oss, så må vi vise at vi er en gruppe som stemmer og som det ikke lønner seg å overse. Selvfølgelig er ikke alle unge opptatt av akkurat de samme sakene, på samme måte som at ikke alle eldre er opptatt av det samme. Men det er ikke tilfeldig at skole og eldreomsorg er temaer som går igjen i valgkampen – eldre og småbarnsforeldre er flinke til å bruke stemmeretten, mye flinkere enn de som akkurat er blitt gamle nok til å stemme.

Hun stemmer - mener du det samme som henne?

Hun stemmer - mener du det samme som henne?

I Stortingsvalget i 2005 var det bare 55% av førstegangsvelgerne som brukte stemmeretten sin. Blant de over 60 år var det hele 83% som stemte. Mange av de som var førstegangsvelgere i 2005 er studenter i dag. Jeg håper de vil bruke stemmeretten sin ved valget i år, og at alle andre unge som har stemmerett gjør det samme.

Det viktigste er ikke hva du stemmer, men at du stemmer!

Reklame