Regjeringen har i dag lansert «Samarbeid for arbeid», en kampanje hvor vi alle er invitert til å gi innspill til hvordan vi kan løse utfordringene samfunnet vårt står overfor. Hvordan skal vi klare å redusere sykefraværet? Hvordan kan vi redusere frafallet i videregående skole? Hvordan skal vi utvikle et fremtidsrettet næringsliv og føre en økonomisk bærekraftig politkk?

Foto: SMK

Det viktigste vi kan gjøre for å løse fremtidens utfordringer er å satse på kunnskap. Det er kunnskap vi skal leve av når oljen tar slutt, og som statsministeren selv sa i nyttårstalen sin: «Kunnskap trumfer alt». Nettopp derfor lurer jeg veldig på hvorfor ikke høyere utdanning og forskning er nevnt i «Samarbeid for arbeid»…

Jeg oppfordrer alle til å gå inn på «Samarbeid for alle», til å bruke twitter, blogger osv. for å gi innspill til regjeringen. Mitt budskap vil være å satse på høyere utdanning og forskning! Hva vil ditt være?

Hvor ble det av høyere utdanning og forskning?

Reklame