I går ble statsbudsjettet for 2011 lagt frem, og jeg fikk meg en overraskelse da jeg så at regjeringen gikk inn for å fordele studiestøtten flatt, fremfor å ha en større utbetaling i august og januar som i dag. Studentene har store utgifter ved studiestart, spesielt til pensumlitteratur og bolig, så dette ville gjort studiehverdagen vanskeligere for veldig mange. Argumentet for å endre utbetalingene var at studentene ville få bedre likviditet på slutten av semesteret. Det er det stort behov for, men løsningen er å innføre 11 måneders studiestøtte, ikke å flytte problemet fra en ende til en annen.

Heldigvis lyttet Tora Aasland til argumentene våre og hun har nå bedt Stortinget om å stemme i mot dette forslaget. Jeg er glad vi har en statsråd som er opptatt av studentenes meninger og som tør å skifte mening når hun får presentert gode motargumenter. Det står det respekt av.

Utover det er jeg glad for at budsjettet har en tydelig utdanningsprofil. Vi visste at det ville bli et stramt budsjett, og derfor synes jeg det er bra at regjeringen prioriterer høyere utdanning, blant annet gjennom å opprette 2200 nye studieplasser. Jeg skulle imidlertid helst sett at studieplassene ble fulgt opp med midler for å sikre at studentene får god undervisning og oppfølging. I dag er det altfor mange studenter som opplever kutt i seminarundervisning og veiledningstilbud, og som hver dag må kjempe om plassen på lesesalen og i auditoriene. Det er på tide at studentene blir prioritert, både i regjeringens og i utdanningsinstitusjonenes budsjetter.

Sist, men ikke minst, er jeg veldig glad for at regjeringen følger opp studentboligbyggingen ved å bevilge midler til 1000 nye boliger. Denne langsiktige satsingen på studentboliger er en viktig forutsetning for å sikre at alle har mulighet til å studere, uavhengig hvor i landet du kommer fra og hva slags bakgrunn du har.

Reklame