Laagendalsposten kunne i romjulen melde at TIMEkspressen fjerner student- og honnørrabattene, og erstatter det med et aldersbestemt rabattsystem.

Vedtaket begrunnes blant annet med at studentmassen er svært sammensatt. «I dag er en student så mangt, både en 18-åring på høyskolen og en 50-åring som tar etterutdanning», uttaler Line Vettestad, markedssjef i Nettbuss Drammen AS til Laagendalsposten.

Studentmassen er veldig sammensatt og har dessuten endret seg de siste årene. I dag er gjennomsnittsstudenten 28 år gammel og 1 av 4 studenter er over 30 år. Det betyr imidlertid ikke at de eldre studentene har bedre råd enn studentene under 30.

Å fjerne studentrabattene er en dårlig idé. Svært mange studenter har en anstrengt økonomi og er dessuten avhengige av kollektivtransport for å komme seg til og fra studiestedet.

Det som trengs er å fjerne aldersgrensene for studentrabattene, for de er for lengst utdatert.

TIMEkspressen i skogen
Foto: Alexander Hagstadius/Nettbuss

Reklame

På NSUs og StLs felles landsstyremøte i helgen vedtok vi en resolusjon om kollektivrabatt for studenter, nærmere bestemt om å fjerne aldersgrensen på studentrabatten. En fjerdedel av studentene i Norge er over 30 år og det er ikke sånn at man på mystisk vis blir rik over natten så fort man fyller 30. Eldre studenter har like stort behov for studentrabatt som de yngre, og en slik kunstig aldersgrense er diskriminerende.

Foto: Ruter AS

I Soria Moria 2 har regjeringen uttalt at de ønsker å legge til rette for å øke elev- og studentrabatten. Jeg håper de begynner med å fjerne aldersgrensen, slik at alle studenter kan nyte godt av tilbudet om studentrabatt på kollektivtransport.

Hele resolusjonen kan du lese her.