Ina Tandberg (StL) og jeg hadde dette innlegget på trykk i dagens Klassekampen:

Sats på kunnskap!

Valget er over, og kursen skal stakes ut for fire nye rødgrønne år. Studentorganisasjonene håper det blir fire år med satsning på høyere utdanning og forskning, slik at Norge rustes opp til å takle overgangen fra å være en oljenasjon til å bli en kunnskapsnasjon. Samfunnsutfordringene, som den nye regjeringen må håndtere, står i kø: Vi må håndtere klimaendringene og møte eldrebølgen som treffer oss for fullt om få år. Vi må videreutvikle velferdsstaten, for å kunne tilby gode helsetjenester og et godt skoletilbud til alle, også i fremtiden. Oppskriften for å klare alt dette er kunnskap, og hovedingrediensene er utdanning og forskning. Dagens studenter skal utføre morgendagens oppgaver, fylle nye posisjoner og finne nye løsninger. Vi ønsker oss derfor ambisiøse løfter for høyere utdanning og forskning i regjeringserklæringen, og at disse løftene følges opp i hvert budsjettår.

Vi står overfor en studenteksplosjon i universitets- og høgskolesektoren. I følge stortingsmeldingen ”Utdanningslinja” som ble lagt frem før sommeren, vil det være 80.000 flere studenter i Norge i 2013 enn det er i dag. En av den rødgrønne regjeringens største oppgaver de neste fire årene, vil være å legge til rette for denne massive studentveksten. Utdanningsinstitusjonene har verken økonomi eller kapasitet til å ta i mot så mange studenter med dagens rammer. Når vi på den ene siden ser at det kommer 80.000 håpefulle studenter, og på den andre siden ser at snittalderen til vitenskaplig ansatte skyter i været, mener studentorganisasjonene at det er tid for handling.

Det er positivt at flere ønsker å ta høyere utdanning, det norske samfunnet trenger høyt utdannet arbeidskraft for å løse stadig mer komplekse problemstillinger. Studentorganisasjonene etterlyser imidlertid en plan for den varslede studenttilstrømningen. Vi er bekymret for at løsningen blir å slippe inn for mange studenter, uten å tilføre nødvendige ressurser. Opptrappingen av studieplasser må skje planlagt, og det må følge med friske midler, slik at lærestedene blir i stand til å tilby studentene den kvalitetsutdanningen de har krav på. Hva er prislappen på en studenteksplosjon, og har regjeringen tenkt å prioritere en økonomisk opptrapping for fortsatt å tilby god og gratis høyere utdanning?

Manglende bevilgninger, kombinert med høye lønnsutgifter og stadig økende behov for kostbart utstyr, har ført til at utdanningskvaliteten allerede i dag er under sterkt press. Mindre økonomisk handlingsrom for utdanningsinstitusjonene får direkte konsekvenser for studentene. Det fører til kutt i seminarundervisning, kutt i emnetilbudet og dårligere oppfølging av den enkelte student. Resultatet er dårligere kvalitet på utdanningen, og i neste omgang dårligere kvalitet på de ferdigutdannede som skal ut og utføre viktige oppgaver i samfunnet. Dette er status quo for utdannings-Norge, og det hviler et stort ansvar på den rødgrønne regjeringen som har fått ny tillit. Utdanningskvalitet koster både penger, forpliktende innsats og vedvarende vilje til å prioritere utdanningssektoren.

Studentorganisasjonene anerkjenner paradokset i at regjeringen de siste to årene har bevilget mer penger til sektoren, samtidig som utdanningsinstitusjonene rapporterer om mindre handlingsrom. Derfor støtter vi at det nå skal gjøres et arbeid for å undersøkt dette, noe som forhåpentligvis kan gi oss en felles virkelighetsforståelse. Vi mener likevel at det ikke kan være noen tvil om at det er behov for økte bevilgninger, og at det nå trengs handling. Å vite at det gjøres et arbeid for å finne ut hvor de økte ressursene i høyere utdanning har blitt av, hjelper lite for masterstudenten som i dag må vente 4 uker på veiledning til masteroppgaven sin. Det hjelper lite for sykepleierstudenten som jobber med utdaterte maskiner fra 1970. Det hjelper lite for ex.philstudentene som sitter i trappen på forelesningssalen for å prøve å få med seg siste nytt om hulelignelsen til Platon.

En solid og forutsigbar basisbevilgning sikrer den enkelte utdanningsinstitusjon rom til å tilby utdanning av høy kvalitet. Utdanningsinstitusjonene må få mulighet til å prioritere utdanningskvalitet, og de må få mulighet til å prioritere forskning slik at studentene til enhver tid får oppdatert kunnskap. NSU og StL mener derfor at en kraftig økning i basisfinansieringen er en nødvendig investering i fremtiden. I følge OECD lønner det seg å investere i høyere utdanning og forskning for flere samfunnsområder. Utdanning koster, men uvitenhet koster mer. Vi inviterer nå regjeringen med på en kunnskapsdugnad. Studenter og ansatte i universitets- og høgskolesektoren vil bidra med innsats, men viljen, pengene og prioriteringsevnen må regjeringen stille opp med.

Reklame

Hvis ikke må du benytte sjansen nå… De som stemmer bestemmer, og hvis du holder deg hjemme i dag, gir du fra deg makten til andre som kanskje ikke er enige med deg. Det er bare noen få timer igjen før valglokalene stenger, og din stemme teller!

dame

Jeg er utrolig spent på å se hvem studentorganisasjonene skal samarbeide med de neste fire årene, både på Stortinget og i regjering. Uansett hvem som vinner valget, så håper jeg vi får en regjering som vil prioritere høyere utdanning og forskning. Jeg ønsker meg en regjering som vil lytte til sektoren og ta oss med på råd om hvordan vi skal klare å forbedre kvaliteten, samtidig som vi klarer å ta i mot studenteksplosjonen som er ventet i neste stortingsperiode. Jeg ønsker meg en engasjert og kunnskapsrik kirke-, utdannings- og forskningskomité på Stortinget. Det vil nok ta noen uker før alt dette kommer på plass og vi finner ut hvem vi skal forholde oss de nærmeste årene. Men valgresultatet vil gi oss en pekepinn, om ikke annet. Derfor skal jeg tilbringe kvelden på valgvake sammen med andre engasjerte studentpolitkere!

I dag har jeg gjort min borgerplikt og forhåndsstemt på Rådhuset i Oslo. Selv om jeg bor i kommunen der jeg er folkeregistrert, og kan stemme på valgdagen, så er det greit å ha gjort det på forhånd.

Studenter er ofte avhengig av å kunne forhåndsstemme, fordi de studerer langt unna hjemstedet sitt og ikke har mulighet til å stemme i hjemkommunen på valgdagen. Heldigvis har mange kommuner lagt til rette for studentene ved å ha forhåndsstemming på campus eller i nærheten av campus. NSU og StL har laget en oversikt over hvor du kan forhåndsstemme på kampanjesiden vår.

Så enkelt er det!

Så enkelt er det!

I kveld sparkes også debatturneen vår i gang i Tromsø, på studenthuset Driv kl. 17.00. Hvis du befinner deg i Tromsø, så håper jeg du tar turen dit!

Edit: Her kan du se meg og StL-styret forhåndsstemme!

NSU og StL har lansert en kampanje for å få opp valgdeltakelsen blant unge og studenter. Valgdeltakelsen er lavere blant de unge enn blant de eldre velgerne, og det er utrolig synd. Hvis politikerne skal bry seg om de sakene som opptar oss, så må vi vise at vi er en gruppe som stemmer og som det ikke lønner seg å overse. Selvfølgelig er ikke alle unge opptatt av akkurat de samme sakene, på samme måte som at ikke alle eldre er opptatt av det samme. Men det er ikke tilfeldig at skole og eldreomsorg er temaer som går igjen i valgkampen – eldre og småbarnsforeldre er flinke til å bruke stemmeretten, mye flinkere enn de som akkurat er blitt gamle nok til å stemme.

Hun stemmer - mener du det samme som henne?

Hun stemmer - mener du det samme som henne?

I Stortingsvalget i 2005 var det bare 55% av førstegangsvelgerne som brukte stemmeretten sin. Blant de over 60 år var det hele 83% som stemte. Mange av de som var førstegangsvelgere i 2005 er studenter i dag. Jeg håper de vil bruke stemmeretten sin ved valget i år, og at alle andre unge som har stemmerett gjør det samme.

Det viktigste er ikke hva du stemmer, men at du stemmer!

TV2-nyhetene og VGnett har nettopp lansert tester hvor du kan finne ut hvilket parti du bør stemme på i Stortingsvalget til høsten, men ingen av spørsmålene i testene handler om høyere utdanning eller forskning. For meg er høyere utdanning og forskning en viktig valgkampsak, men hva mener Norges største avis og vår største kommersielle tv-kanal?

For en tid tilbake klarte NSU, StL og Forskerforbundet, via en Twitter-kampanje, å få Arbeiderpartiet til å legge til høyere utdanning og forskning i sin kampanje Hva er viktig for deg. Hva må til for at vi skal få TV2 og VG til å synes at høyere utdanning og forskning er viktige saker i valgkampen?

Edit: Tok nettopp Aftenposten sin Valgomat. Heller ikke der er høyere utdanning og forskning med i testen. Skuffende!