I helgen hadde vi oppstartsseminar for arbeidsgruppene som ble satt ned av Landstinget i NSU og Landsmøtet i StL for å forberede opprettelsen av den nye studentorganisasjonen 1. juli 2010. Det har vært en veldig spennende og produktiv helg, og jeg er sikker på at vi har lagt et godt grunnlag for arbeidet vi skal utføre de neste månedene.

Styringsgruppa, der jeg sitter, har det overordnede ansvaret. Vi skal sørge for alt det administrative og se til at vi kommer i havn til 1. juli neste år. Prinsipprogramkomiteen har nok den aller mest spennende jobben: De skal meisle ut ny politikk og innstille på det politiske grunndokumentet for den nye organisasjonen. Valgkomiteen skal lete frem og innstille på gode kandidater til alle tillitsvervene som skal besettes i den nye organisasjonen. Sist, men ikke minst, så skal vedtektskomiteen sikre at den nye organisasjonen får gode og ryddige rammer å forholde seg til.

summary-transcript-300x209

Vi er med andre ord mange som jobber med å bygge den nye organisasjonen, og jeg håper at mange vil engasjere seg i arbeidet. Vi skal prøve å oppdatere stlognsu.no ofte, og der er det mulig å komme med innspill. Eller så kan du jo legge igjen en kommentar på bloggen min. Hva synes du er det viktigste i den nye studentorganisasjonen? Hva mener du den nye organisasjonen bør jobbe for?

Reklame